Het Elsburger Onland is een natuurgebied ten westen van het Paterswoldse meer, deels in particulier bezit en deels in handen van Natuurmonumenten. Het vormt een onderdeel van de Ecologische HoofdStructuur, is daarom beschermd en niet vrij toegankelijk.
In groter verband vormt het een typerend onderdeel van 'de Onlanden', een laagveengebied dat zich uitstrekt tot aan het Leekstermeer.

Het centrale deel van het Elsburger Onland rondom het 'meertje' wordt beheerd door de Stichting het Elsburger Onland. Deze website biedt enige publieke informatie over dit besloten terrein. De site is verder alleen bedoeld voor intern gebruik.

Postadres:
Lorentzlaan 18,
7535 CK Enschede.

Email:
webmaster@elsburgeronland.nl